Jednalo se o padlý strom, který zůstal viset na elektrickém vedení.