Jednalo se o strom, který zasahoval v komunikaci. Jednotka strom odklidila a zpřístupnila kominukaci

20170402_052817