Jednalo se o požár trávy. Po příjezdu jednotky, byl již požár uhašen majitelem. Jednotka pouze provedla kontrolu požářiště.