Jednalo se o strom který ohrožoval jedoucí automobily, chodce, cyklisty a zasahoval do elektrického vedení. Jednotka po silném větru strom odstranila a odklidila.

20170305_10012920170305_155739